Cookie- og privatlivspolitik

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af det indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er tekstfiler, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette indhold. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning på: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil vores indhold kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig det indhold, som vil have størst sandsynlighed for at være relevant for dig, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [email protected]. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

TT System
Jernaldervej 282
8210 Aarhus V
Telefon: 70 22 34 54
email: [email protected]

 

Privatlivspolitik

- før, under og efter samhandel med TT System ApS

 

1 TT System ApS's behandling af personoplysninger

I det følgende kan du læse hvordan TT System ApS behandler dine personoplysninger.

Vi anvender de oplysninger, som du giver os, for at kunne opfylde og servicere dig bedst muligt i de aftaler, som måtte være eller blive indgået.

2 Dataansvarlig

TT System ApS er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overens-stemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

TT System ApS
CVR-nr. 29606749
Jernaldervej 282
8210 Aahus V.
Kontaktperson: Anders Dahl
E-mail: [email protected]
Telefonnummer: +45 70223454

3  Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at servicere aftalen med dig. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplys-ninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

3.1 Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.ttsystem.dk
Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne anvendes til optimering af de besøgendes brug af hjemmesiden.

På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De coo-kies, som vi anvender, indeholder ingen personlige oplysninger. Læs i øvrigt vores cookie politik på hjemmesiden.

Udvalgte medarbejdere har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og vi-deregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbej-delsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

3.2 Google Analytics
Vi anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.

Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammen-hæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies).
Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger til Google.

3.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med samhandel
I forbindelse med indgåelse af en aftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os i afta-len mv. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig samt for at overholde gældende lovgivning. Det omfatter som udgangspunkt følgende oplysninger: CVR-numre, tværgåen-de kontaktoplysninger, kontonumre, medarbejderinformationer, og oplysninger om samhandel i detal-jer, hvis det er nødvendigt og relevant for samhandlen.


4 Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for vores samhandel.

Vi videregiver generelt oplysningerne til følgende kategorier af samarbejdspartnere: IT-leverandør (herunder hosting), bankforbindelse (med henblik på håndteringer af betalinger), og håndværksvirk-somheder mv. som er engageret af os til at udføre og vedligeholde samhandlen, forsyningsvirksomhe-der (vand, varme og el), bygningsadministratorer (sagsbestemt) ekstern bogholder og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav).

Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

5 Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes 5 år efter afsluttet samhandelsforhold.

Efter samhandlen er ophørt, gemmes personoplysningerne, såfremt det er nødvendigt for at overhol-de gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslov-givning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 10 år efter forholdet er op-hørt.

6 Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som kunde.
  • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgiv-ning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du kan sende din anmodning til den under pkt. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive be-svaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved kompliceret anmodning kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr for forbrugt tid.

7 Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen [email protected]. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

8 Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.